Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Referaty Urzędu Gminy

Nazwa Referat Budżetu i Finansów
Adres ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
Kontakt
                     
                       
Skarbnik Gminy - Kierownik referatu Anita Kubik
tel: 32 215 77 08
Nr pokoju: 17
Główny Księgowy Bożena Żoczek
tel: 32 215 77 23
Nr pokoju: 16
Sprawy z zakresu podatków Katarzyna Witasek
Izabela Piekiełko
Małgorzata Kinecka
tel: 32 215 77 15
Nr pokoju: 15
Sprawy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Katarzyna Jabłońska - Gajda
tel: 32 215 77 29
Nr pokoju: 15
Sprawy z zakresu księgowości Urzędu i GOPS Ewa Mazur
tel: 32 215 77 20
Beata Dmochowska
Barbara Boboń
tel: 32 215 77 10
Nr pokoju: 16
Sprawy z zakresu księgowości oświaty, płace Jadwiga Krywult
tel: 32 215 77 21
Ewa Grygierczyk
Bogusława Grygierczyk
tel: 32 215 77 24
Nr pokoju: 18
Zadania 1. obsługa finansowa i księgowa urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. prowadzenie ewidencji mienia Gminy i rozliczanie wyników inwentaryzacji
3. przeprowadzanie kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. opracowywanie projektów planów wykonawczych do budżetu i innych planów finansowych oraz zmian w tym zakresie,
5. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w tym prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
6. prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń podatku VAT,
7. sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy i jej jednostek organizacyjnych
8. opracowywanie analiz dochodów i wydatków budżetu Gminy,
10. prowadzenie spraw związanych z finansową obsługą inwestycji realizowanych przez Gminę,
11. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej projektów współfinasowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych,
12. obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy
13. prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
14. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło,
15. rozlicznie z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
16. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
17. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych,
18.prowadzenie spraw z związanych z ulgami, umorzeniami i odroczeniami  terminów płatności podatków oraz opłat należnych Gminie a pobieranych przez urzędu skarbowe,
19. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
20. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności podatkowychi opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
21. prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie ewidencji księgowej,
22. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
DRUKI DO POBRANIA:                            
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-03-27 13:18:24
Data utworzenia 2023-01-05
Data udostępnienia 2023-01-18 13:24:17
Osoba odpowiedzialna Anita Kubik
Udostępnił Tomasz Kiedron