Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Rachunki bankowe

Rachunki Bankowe

                         

                       

Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj.  z tytułu

- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

winny być dokonywane na konto Urzędu Gminy Bestwina na indywidualny rachunek podatnika w ramach Systemu Indywidualnych Płatności Masowych, w przypadku braku informacji o indywidulanym rachunku podatnika prosimy o kontakt pod nr telefonu:

32 215 77 15; 32 215 77 29

Na rachunek Urzędu Gminy Bestwina nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 w BS Czechowice-Dziedzice-Bestwina winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

- opłaty skarbowej,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wieczystego użytkowania gruntu,
- dzierżawy nieruchomości,
- czynszu za najem lokalu,
- trwałego zarządu,
- sprzedaży,
- udostępnienia danych osobowych,
- opłat geodezyjnych,
- opłat za rozgraniczenie nieruchomości,
- wadiów przy sprzedaży nieruchomości

Na rachunek Urzędu Gminy Bestwina nr 24 8453 0002 0000 1720 2000 0060  w BS Czechowice-Dziedzice-Bestwina winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

- wadiów dotyczących zamówień publicznych
- zabezpieczeń należytego wykonania umów
- kaucji gwarancyjnych

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat.